Các chỉ tiêu cơ bản trong cơ cấu nguồn vốn và tài sản

Với doanh nghiệp thì bảng cân đối kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạt động. Chúng ta có thể thấy rõ khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, nhà đầu tư hay chủ doanh nghiệp có thể ra quyết định đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn về các chỉ tiêu phân tích cơ bản trong cơ cấu nguồn vốn và tài sản doanh nghiệp.

1. Chỉ tiêu phân tích cơ cấu tài sản

Quá trình này có thể hiểu đơn giản là việc so sánh tổng hợp số vốn cuối kỳ với số vốn đầu năm được sử dụng. Bên cạnh đó, dựa trên khoản vốn của doanh nghiệp hiện có đang chiếm tỷ trọng bao nhiêu, để từ đó đảm bảo được quá trình sản xuất kinh doanh. Cụ thể các bước:

  • Tính ra số tỷ trọng của từng bộ phận tài sản trong con số tổng. 
  • Dựa trên cơ cấu tài sản kỳ phân tích với kỳ gốc. 
  • Tính hợp lý của tài sản kỳ phân tích. 
  • Tính hợp lý của xu hướng biến động của tài sản. 

Dưới đây là một số tiêu chí đánh giá bảng cân đối kế toán mà doanh nghiệp cần nắm rõ: 

Tỷ trọng tiền/Tổng tài sản

Nếu tỷ trọng tiền cao thì điều này càng thể hiện khả năng thanh toán cao. Tuy nhiên, điều này khiến doanh nghiệp dễ bị lãng phí vốn trong quá trình hoạt động. 

Tỷ trọng hàng tồn kho/Tổng tài sản

Dựa trên số liệu này doanh nghiệp sẽ chứng tỏ được khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tránh nguy cơ “cháy hàng”. Tuy nhiên, đây cũng dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang lãng phí vốn. Nếu tỷ trọng tồn kho thấp thì điều này chứng tỏ việc sử dụng vốn hiệu quả, nhưng dễ gây nguy cơ mất khách. 

Tỷ trọng nợ phải thu/Tổng tài sản

Trong BCĐKT, thông số tỷ trọng khoản nợ cần thu sẽ thể hiện nguy cơ doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn lớn, hiệu quả việc sử dụng vốn thấp,… 

Tỷ trọng TSCĐ/Tổng tài sản 

Tùy vào ngành nghề của các doanh nghiệp khác nhau thì hệ số có những đặc điểm khác nhau. Nếu hệ số đầu tư càng cao thì càng thể hiện khả năng sản xuất, xu hướng phát triển tốt, lâu dài. 

chỉ tiêu trong phân tích cơ cấu tài sản

Tham khảo thêm: https://www.daututaichinh.net/cac-chi-tieu-sinh-loi-trong-phan-tich-bao-cao-tai-chinh/

2. Chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn

Những tiêu chí này sẽ giúp đánh giá tính hợp lý của cơ cấu nguồn vốn trong thời điểm nhất định. Qua đó, giúp doanh nghiệp nhận định rõ xu hướng biến động của cơ cấu vốn, cũng như khả năng tự chủ tài chính, độ rủi ro của doanh nghiệp khi vay nợ cao. Một số bước thực hiện: 

  • Dựa trên nguồn vốn và tính ra tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn tổng. 
  • Tiến hành so sánh cơ cấu nguồn vốn trong kỳ phân tích với kỳ gốc. 
  • Tính hợp lý của cơ cấu nguồn vốn trong kỳ phân tích được đánh giá kỹ càng.
  • Đánh giá tính hợp lý của xu hướng biến động của cơ cấu nguồn vốn.

Trong đó các chỉ tiêu đánh giá trong bảng cân đối số phát sinh như: 

Tỷ trọng vốn vay/Tổng nguồn vốn

Nếu tỷ trọng của vốn vay càng cao, thì những rủi ro mà doanh nghiệp phải chịu càng cao. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại điểm lợi về thuế TNDN. 

Tỷ trọng cần trả cho người bán/Tổng nguồn vốn

Nếu tỷ trọng cần trả cho người bán càng cao, thì doanh nghiệp càng cần tăng cường vốn để sử dụng cho quá trình hoạt động kinh doanh. 

cơ cấu nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán

Tham khảo thêm: https://www.daututaichinh.net/cac-chi-tieu-he-so-thanh-toan-trong-phan-tich-doanh-nghiep/

3. Kết luận

Trên đây là các chỉ tiêu phân tích cơ bản nhưng quan trọng về cơ cấu nguồn vốn & tài sản. Từ đó, giúp quá trình tìm hiểu, đánh giá ưu và nhược điểm của doanh nghiệp, cá nhân chính xác hơn. Nếu nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán VPBankS, đăng ký mở tại đây. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *