Các chỉ tiêu sinh lời trong phân tích báo cáo tài chính

Các chỉ tiêu sinh lời nào được dùng trong phân tích BCTC? Tại sao cần sử dụng các chỉ tiêu sinh lời để đánh giá doanh nghiệp? Cách tính các chỉ tiêu sinh lời đó như thế nào? Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về các chỉ tiêu sinh lời trong phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chỉ tiêu sinh lời (tiếng Anh: Profit Indicator) là một trong những tiêu chí khó xác định nhất của doanh nghiệp. Hạn chế lớn nhất đánh giá chỉ tiêu sinh lời là không có những chuẩn mực để so sánh.

Khái niệm

Đây là nhóm chỉ số thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận trong quá trình kinh doanh.

Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là sinh lời.

Các chỉ tiêu sinh lời trong phân tích

1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS)
 • Công thức:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

 • Ý nghĩa:

– Phản ánh năng lực của DN trong việc tạo ra sản phẩm có chi phí thấp hoặc giá bán cao

– Cho biết một đồng doanh thu thuần mà DN thực hiện trong kỳ thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế

 • Đánh giá: 

Chỉ tiêu này càng lớn thì chứng tỏ tốc độ tăng của lợi nhuận lớn hơn tốc độ tăng của doanh thu => khả năng sinh lời của doanh nghiệp là lớn

2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
 • Công thức:

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân

 • Ý nghĩa:

– Cho biết mỗi đồng đầu tư của vốn chủ sở hữu thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập

– Chỉ tiêu này là cung cấp cách đánh giá về khả năng đảm bảo cho tất cả mọi đối tác góp vốn với công ty

 • Đánh giá:

– Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất về khả năng sinh lợi. Mức tối thiểu là 0.15

– Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ lợi nhuận thu được trên một đồng vốn chủ sở hữu càng lơn => khả năng sinh lợi của doanh nghiệp càng cao

– Hệ số này > 0.2 được coi là hợp lý.

Tham khảo thêm: https://www.daututaichinh.net/huong-dan-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-mot-cach-don-gian/

3. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)
 • Công thức:

Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân

 • Ý nghĩa:

– Cho biết mỗi đồng đầu tư vào tài sản thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước lãi vay và thuế

– Chỉ tiêu này phản ánh thước đo hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp

 • Đánh giá:

– Chỉ tiêu này càng cao cho thấy khả năng sinh lời của DN càng lớn

– Chỉ tiêu này rất quan trọng đối với người cho vay: chỉ tiêu này lớn hơn lãi suất cho vay (khoảng 8%) chứng tỏ DN sử dụng vốn có hiệu quả, có khả năng thanh toán được lãi vay

– Chỉ tiêu này thấp hơn lãi suất cho vay chứng tỏ DN mất khả năng thạnh toán lãi vay, sử dụng vốn không hiệu quả

4. Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn đầu tư (ROI)
 • Công thức:

Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn đầu tư (ROI) = Lợi nhuận sau thuế / Vốn kinh doanh bình quân

 • Ý nghĩa:

 Đánh giá khả năng sinh lời của đồng vốn đầu tư, phản ánh một đồng vốn đầu tư sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế

 • Đánh giá:

Chỉ tiêu này càng lớn càng chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

5. Biên lợi nhuận Gộp

Cho biết được số tiền lãi mà một doanh nghiệp kiếm được tại một thời gian cụ thể. Đây cũng là một yếu tố đại diện cho khả năng sinh lời, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, xét về mặt giá trị tuyệt đối, đây còn là chỉ số đo lường sự chênh lệch giữa giá bán và khoản chi hình thành sản phẩm (giá vốn).

 • Công thức:

Tỷ lệ lợi nhuận gộp biên = (Tổng lợi nhuận gộp /Tổng mức doanh thu hàng bán ) x 100%

Gross Profit Margin có những ý nghĩa dưới đây:

 • Tỷ lệ lợi nhuận là kết quả tính toán được dùng chủ yếu để đánh giá được doanh nghiệp đang có lợi nhuận hay không. Hay là để so sánh trong nội bộ đơn vị. Doanh nghiệp có tiềm năng phát triển hay không; lợi nhuận có đủ thuyết phục yêu cầu kinh doanh hay không là những ý nghĩa kết quả của biên lợi nhuận.
 • Thông qua chỉ số sẽ giúp so sánh doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành. Từ đó, xác định được chỗ đứng của doanh nghiệp. Khi xác định được điều đó, nếu có nhu cầu vay vốn thì ngân hàng sẽ đưa ra mức tỷ suất lợi nhuận mong muốn theo loại hình hay quy mô kinh doanh của đơn vị.
 • Ngoài ra, chỉ số này cũng giúp đánh giá được tỷ lệ lợi nhuận biên trong vòng 3 năm gần đây của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: https://www.daututaichinh.net/cac-chi-tieu-quan-trong-trong-phan-tich-bao-cao-tai-chinh/

Kết luận

Trên đây là những chỉ tiêu sinh lời quan trọng mà bạn cần nắm được khi phân tích BCTC. Các chỉ tiêu trên đánh giá được 1 góc kết quả từ quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần thực hiện phân tích kết hợp các chỉ tiêu khác. Nhà đầu tư có thể sử dụng kết quả phân tích có sẵn từ TCInvest. Đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại TCBS để sử dụng hệ thống phân tích cơ bản TCInvest.

Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản TCBs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *