Danh mục Đọc hiểu

Đầu tư thực chất là chọn những cổ phiếu tốt vào thời điểm tốt và nắm giữ chúng miễn là chúng vẫn là những công ty tốt” – Warren Buffett

Nền tảng cơ bản để một cổ phiếu tăng giá đó chính là lợi nhuận của doanh nghiệp. Là một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thì phân tích cơ bản là kỹ năng không thể thiếu. Đây là level dễ nhất – mức độ đọc hiểu.