Kiến thức cơ bản về cổ tức trong đầu tư chứng khoán

Ngoài việc mua cổ phiếu và chờ giá tăng, nhà đầu tư còn có thể kiếm thêm 1 khoản thu nhập thụ động từ việc chia cổ tức của doanh nghiệp mà mình đang nắm giữ cổ phiếu. Cổ tức là gì? Ưu và nhược điểm như thế nào? Cách để nhận cổ tức. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn chi tiết kiến thức cơ bản về cổ tức.

Việc chia cổ tức cho thấy doanh nghiệp hoạt động có lãi, có thể đem lại nguồn thu nhập thụ động lâu dài cho nhà đầu tư.

Cổ tức là gì

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng trả cho mỗi cổ phần. Trả bằng tiền mặt hoặc tài sản khác từ nguồn lợi nhuận được giữ lại của công ty, sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.

kiến thức cơ bản về cổ tức

Nói ngắn gọn:

Mỗi năm công ty sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra một số LNST nhất định.

  • Một phần của số lợi nhuận đó sẽ được công ty tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, trích lập các quỹ dự phòng và được gọi là lợi nhuận được giữ lại.
  • Phần lợi nhuận còn lại sẽ được trả cho cổ đông và được gọi là cổ tức.

Hình thức trả cổ tức

Có nhiều hình thức chi trả cổ tức, nhưng trả bằng tiền mặt & bằng cổ phiếu được áp dụng nhiều hơn.

Trả bằng tiền mặt

Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam.Thực hiện theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ cổ tức sẽ được tính trên mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu (không tính trên giá thị trường giao dịch hàng ngày).

kiến thức cơ bản cổ tức - cổ tức bằng tiền mặt

Ví dụ: Ngày 6/7/2022, Công ty H. thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Như vậy, cứ một cổ phiếu Hxx của công ty sẽ nhận được 10.000 x 5% = 500 đồng. Nếu cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 x 500 = 500.000 đồng.

Trả bằng cổ phiếu

Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần (thường dưới dạng cổ phiếu), công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu hoặc sử dụng cổ phiếu quỹ và chuyển vào tài khoản cổ đông dưới hình thức cổ phiếu thông thường.

kiến thức cơ bản cổ tức - cổ tức bằng cổ phiếu

Ví dụ: Ngày 20/6/2022, Công ty H. chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3. Có nghĩa là, cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phiếu Hxx. sẽ nhận được thêm 300 cổ phiếu Hxx.

Để được nhận cổ tức, nhà đầu tư cần nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

Sau khi chia cổ tức, giá cổ phiếu có sự điều chỉnh.

Trả bằng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Là quyền mua cổ phiếu với mức giá ưu đãi cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ nhất định và trong khoảng thời gian do Tổ chức phát hành (Doanh nghiệp) quy định.

kiến thức cơ bản cổ tức - cổ phát hành thêm

Đặc quyền này chỉ có giá trị trong thời gian từ 30 – 45 ngày và dành cho duy nhất cổ phiếu thường. Người sở hữu quyền chọn mua có thể mua hoặc bán quyền chọn mua của mình theo nhu cầu. Còn với người sở hữu quyền chọn bán thì chỉ được phép bán quyền chọn bán mà thôi.

Để thực hiện quyền mua, nhà đầu tư có thể liên hệ với môi giới để được hỗ trợ.

Đọc thêm: https://www.daututaichinh.net/5-buoc-xay-dung-ke-hoach-giao-dich-chi-tiet-tu-a-z/

Cách nhận cổ tức

kiến thức cơ bản cổ tức - thời gian nhận cổ tức

Trong trường hợp này, nếu ngày 8/11 là ngày đăng ký cuối cùng thì ngày 7/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền, bởi:

– Bạn mua chứng khoán ngày 6/11, thì ngày chứng khoán về là ngày 8/11. Tức là khi chốt quyền, bạn sẽ có tên trong danh sách cổ đông.

– Nếu bạn mua chứng khoán ngày 7/11 thì chứng khoán về tài khoản ngày 9/11, sau ngày đăng ký cuối cùng và không được hưởng quyền.

Việc xác định hai trường hợp này là điều quan trọng bởi liên quan đến chiến lược giao dịch.

Bạn thực hiện mua cổ phiếu trên tài khoản chứng khoán. Đến ngày thanh toán, cổ tức sẽ tự động trả về tài khoản chứng khoán của bạn.

Những lưu ý khác

Công thức tính giá cổ phiếu điều chỉnh sau khi chia cổ tức

Cổ tức là gì? - 1

Trong đó:

P’: Giá cổ phiếu đã điều chỉnh sau khi chia cổ tức.

P: Giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

Pa: Giá cổ phiếu phát hành thêm dùng cho quyền mua ưu đãi.

a: Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm dùng cho quyền mua mua ưu đãi. Đơn vị tính %.

b: Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đơn vị tính %.

C: Cổ tức bằng tiền.

Ví dụ minh họa:

Cổ phiếu Hxx ngày 16/6 có giá P = 22.000 đồng/cp. Ngày 17/6 là ngày giao GDKHQ để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ phiếu Hxx. Công ty trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt 5% và bằng cổ phiếu 30%. Doanh nghiệp phát hành thêm 1,34 tỷ cổ phiếu theo mệnh giá 10.000 đồng/cp để thực hiện tương ứng tỷ lệ 30%.

Vậy, cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, C = 500 đồng, a = 30%, b = 30%.

Sau khi chia cổ tức, giá cổ phiếu Hxx điều chỉnh còn:

Cổ tức là gì - kiến thức cơ bản cổ tức

Cách tính thuế thu nhập từ cổ tức

Khi nhận cổ tức bằng tiền mặt, nhà đầu tư/cổ đông sẽ phải khấu trừ thuế thu nhập 5%. Nếu công ty trả cổ tức 500 đồng/cp, nhà đầu tư sẽ chỉ nhận được 475 đồng/cp.

Nếu nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu, nhà đầu tư chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn. Chỉ khi thực hiện quyền chuyển nhượng cổ phiếu, nhà đầu tư mới phải kê khai thuế thu nhập cá nhân, với mức khấu trừ 5% (chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ bán chứng khoán).

Nên mua cổ phiếu trước hay sau khi chia cổ tức?

Theo ý kiến từ nhiều chuyên gia, việc mua cổ phiếu trước hay sau khi chia cổ tức không quan trọng mà phụ thuộc vào chiến lược đầu tư của mỗi người. Giá trị nội tại của doanh nghiệp niêm yết và cả xu hướng thị trường cũng là yếu tố quan trọng.

Đầu tư cổ phiếu theo cổ tức là chiến lược an toàn đối với các nhà đầu tư dài hạn, củng cố và gia tăng cổ phần tại công ty đó. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư ngắn hạn, việc doanh nghiệp chia cổ tức, nhất là cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ không đem lại giá trị lợi nhuận cao.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về cổ tức trong đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro và lợi nhuận trước khi đầu tư nhận cổ tức. Hy vọng những kiến thức cơ bản trên cung cấp cái nhìn khách quan cho các bạn về cổ tức. Đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại đây để nhận cổ tức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *