Thẻ chu kỳ cổ phiếu

CHU KỲ VẬN ĐỘNG CỦA 1 CỔ PHIẾU

Trên thị trường chứng khoán, nhiều nhà giao dịch khi mua cổ phiếu hay vướng vào lời nguyền: “mua thì giảm, bán thì tăng, hold thì cổ sideway”. Đó là do bản thân nhà giao dịch không hiểu được bản…