Thẻ tâm trạng không tốt

3 THỜI ĐIỂM TRADER KHÔNG NÊN VÀO LỆNH

Các trader đã quen với guồng quay của thị trường, nhiều khi một ngày không giao dịch là cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Chính vì vậy, nhiều trader mắc sai lầm luôn cố gắng tìm thời điểm để…